Nowe wozy bojowe dla OSP

Są uroczystości w których udział dla mnie jest prawdziwą przyjemnością. Wiem, że na druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej możemy liczyć o każdej godzinie dnia i nocy. Dlatego jest mi niezmiernie miło, kiedy oni również mogą liczyć na moją pomoc i wsparcie. W Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim uczestniczyłem w przekazaniu dwóm jednostkom OSP z naszego regionu nowoczesnych wozów bojowych. Kilka innych otrzymało finansowe wsparcie.
Do OSP w Turzy Śl. trafił samochód ratowniczo-gaśniczy marki volvo. Jego wartość sięga 776 tys. zł, z czego 316 tys. zł przekazała gmina, a resztę środków pozyskano z MSWiA i FOŚiGW. Z kolei do OSP w Biertułtowach trafił samochód ratowniczo-gaśniczy marki renault. Wartość nowego wozu to 806 tys. zł, z czego 446 tys. zł na jego zakup przekazało miasto, resztę stanowi dofinansowanie z KSRG oraz FOŚiGW

Ponadto ochotniczym jednostkom z powiatów wodzisławskiego, raciborskiego, rybnickiego oraz miast Jastrzębia-Zdroju i Żor wręczono finansowe promesy. Mają one pomóc w ich doposażeniu oraz w działaniach obejmujących usuwanie skutków awarii w środowisku. Łącznie promesy opiewają na kwotę około 229 tys. zł i sfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.