Działaćskutecznie

Poseł na Sejm RP

GrzegorzMatusiak

Działaćskutecznie

o mnie

To dla mnie zaszczyt, że poświęciliście Państwo chwilę, by odwiedzić moją stronę.

To dla mnie zaszczyt, że poświęciliście Państwo chwilę, by odwiedzić moją stronę.

Wychowałem się w tradycyjnej wielodzietnej śląskiej rodzinie, w której etos pracy i przywiązanie do narodowych wartości było czymś naturalnym. To tu są informacje zarówno o mnie jak i o mojej pracy parlamentarnej, nie tylko dla kraju czy regionu, ale także dla górnictwa.  Jest ono szczególnie bliskie mojemu sercu, bo jestem górnikiem, tak jak mój ojciec. 

czytaj więcej

Studia, praca

Studia na AGH w Krakowie były więc naturalną koleją rzeczy dla chłopaka z Jastrzębia – Zdroju i to z kopalnią tego miasta związałem się zawodowo. Z tych czasów – szczególnie sobie cenię służbę w ratownictwie górniczym.

Ale szychta, to było dla mnie za mało – i tak to rozpoczęło się następne wyzwanie – praca społeczna i to od samego dołu (jak to górnik). Najpierw Rada Osiedla, później Rada Miasta, której też przewodniczyłem.
Od 2011 roku dzięki Państwa zaufaniu sprawuję mandat Posła Rzeczypospolitej. Jestem Posłem Prawa i Sprawiedliwości, partii, z którą swoje życiowe losy związałem w 2001 roku, co było następstwem mojego wychowania, w którym słowo Rodzina i Ojczyzna znaczyło to samo. 
Wpływ na moją obywatelską postawę miał też nurt solidarności i udział w strajku w 1988 roku w kopalni Manifest Lipcowy (obecnie KWK „Zofiówka”). Wtedy nauczyłem się, że warto walczyć o swoje prawa i zmieniać rzeczywistość na lepsze, tak jak to teraz robimy za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnym powodem do dumy napawa mnie fakt, że udało się nie mnie – ale nam Wszystkim – wygrać trudną batalię o JSW. W ciągu zaledwie trzech lat przekształciliśmy bankrutującą spółkę skarbu państwa w silną grupę kapitałową przynoszącą rocznie miliardy złotych zysku, a do tego stanowiącą ważny element innowacyjności polskiej gospodarki.

Wartości, osiągnięcia

Jak napisałem wcześniej wywodzę się z rodziny wielodzietnej. Mama cały dom i czwórkę dzieci utrzymywała tylko z pensji ojca górnika, dlatego tak bliskie memu sercu są programy prorodzinne, które wprowadziliśmy, jak np.: „500+”, teraz na każde dziecko, „Dobry Start”, czy obecnie wypłacane rekompensaty dla wdów i sierot górniczych, a przy uchwalaniu których – jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – brałem czynny i aktywny udział.

Należy tu jeszcze wspomnieć o powrocie kolei do Jastrzębia-Zdroju (poprzez wpisanie miasta do programu kolei +), czy budowie auli koncertowej dla tutejszej szkoły muzycznej – ale ostatnio to już sukcesy nawet naszej opozycji.

Opisałem powyżej zaledwie kilka przykładów z tego, co udało się osiągnąć w mojej pracy parlamentarnej - zapraszam do mojego sprawozdania poselskiego.

Kiedy teraz spoglądam na moje dwie kadencje w Sejmie, to szczególną satysfakcją napawa mnie fakt, że moje biura zawsze były otwarte dla każdego kto przyszedł z prośbą o pomoc czy wsparcie w rozwiązaniu swoich życiowych problemów. To nie były problemy kraju czy regionu, ale dla tych ludzi, to było całe ich życie.

Kiedy teraz spoglądam na moje dwie kadencje w Sejmie, to szczególną satysfakcją napawa mnie fakt, że moje biura zawsze były otwarte dla każdego kto przyszedł z prośbą o pomoc czy wsparcie w rozwiązaniu swoich życiowych problemów. To nie były problemy kraju czy regionu, ale dla tych ludzi, to było całe ich życie.

Dlaczego o tym wszystkim państwu napisałem? 

Jest tylko jeden powóddziałać skutecznie

mapaspotkań

Asset 1
Brak spotkań w najbliższym czasie

wideo

Wywiad w programie dlaCiebietv-5 na 100 dni

Pakiet dla przedsiębiorców głównym tematem konwencji PiS w Katowicach.

Działać skutecznie!