F Grzegorz Matusiak - oficjalna strona

 

Historia partii Prawo i Sprawiedliwość

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, PiS, powstała 13 czerwca 2001 r. (choć pierwszy komitet lokalny powstał już 22 marca 2001 r.) na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości od czerwca 2000 r. do lipca 2001 r. Od 2003 r. prezesem partii i przewodniczącym Zarządu Głównego był Jarosław Kaczyński. Na II Kongresie PiS w Łodzi, w czerwcu 2006 r. został ponownie wybrany na prezesa partii. 26 września 2009 r. 4. posiedzenie II Kongresu PiS przyjęło nowy Statut PiS, który m.in. zlikwidował funkcje Przewodniczącego Zarządu Głównego i Sekretarza Generalnego, a powołał do istnienia Komitet Wykonawczy. Jego przewodniczącym został Joachim Brudziński. PiS liczy dziś ponad 20 tysięcy członków.

Wybory
W wyborach do Sejmu 23 września 2001 r. PiS uzyskał 9,50% głosów, co dało 44 mandaty poselskie. Z tej samej listy startowali też członkowie Przymierza Prawicy, które 2 czerwca 2002 r., po długich negocjacjach, ostatecznie przyłączyło się do PiS-u. 20 czerwca 2002 r. PiS zawarła koalicję wyborczą do sejmików wojewódzkich (z wyjątkiem mazowieckiego) z Platformą Obywatelską. W efekcie wyborów PiS współrządzi obecnie w województwach mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i pomorskim. W wyborach samorządowych prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, pokonując w drugiej turze Marka Balickiego (SLD). W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r. PiS uzyskała 12,67% głosów, co dało jej 7 mandatów. Eurodeputowani PiS wchodzą w skład grupy Unia na Rzecz Europy Narodów.

Wybory 2005
W wyborach do Sejmu 25 września 2005 r. na PiS głosowało 3 185 714 obywateli (26,99 proc.), przyniosło to partii 155 mandatów poselskich i 50 senatorskich.

Lech Kaczyński Prezydentem RP
W dniu 23 października 2005r. kandydat PiS na urząd Prezydenta RP Lech Kaczyński w II turze pokonał kandydata Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska stosunkiem głosów 54,04% do 45,96% (w I turze obaj kandydaci uzyskali odpowiednio: 33,10% i 36,33% głosów). 23 grudnia tego samego roku Lech Kaczyński objął urząd Prezydenta RP po ustępującym ze stanowiska Aleksandrze Kwaśniewskim.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości
Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 27 września 2005 r. prezes partii Jarosław Kaczyński wyznaczył na premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który 19 października 2005 r. został desygnowany na tę funkcję przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a 31 października 2005 r. zaprzysiężony na Prezesa Rady Ministrów wraz z nowopowołanym rządem. 10 listopada 2005 r. gabinet Kazimierza Marcinkiewicza otrzymał od Sejmu wotum zaufania. Na początku był to rząd mniejszościowy. Jednak po podpisaniu 27 kwietnia 2006 r. przez Prawo i Sprawiedliwość, Samoobronę oraz Narodowe Koło Parlamentarne, a następnie 5 maja 2006 r. przez Ligę Polskich Rodzin umowy koalicyjnej utworzona została większościowa koalicja rządowa. 10 lipca 2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz podał się do dymisji. Tego samego dnia Prezydent RP Lech Kaczyński desygnował na premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wraz ze swoim gabinetem został zaprzysiężony 14 lipca 2006 r. Nowy premier otrzymał wotum zaufania od Sejmu 19 lipca 2006 r. 21 września 2006 r. Jarosław Kaczyński po spotkaniu z komitetem politycznym zwrócił się do prezydenta o odwołanie Andrzeja Leppera ze stanowiska wicepremiera i Ministra Rolnictwa. Następnego dnia Lech Kaczyński odwołał Leppera z rządu. 16 października 2006 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz liderzy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony podpisali nowa umowę koalicyjną. 11 sierpnia 2007 r. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wyraziła zgodę na podjęcie działań zmierzających do przedterminowych wyborów. 13.08.2007 r. Prezydent Lech Kaczyński na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołał z rządu ministrów rekomendowanych przed Ligę Polskich Rodzin oraz Samoobronę.

Wybory 2007
21 października 2007 r. Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory parlamentarne. Zdobyło jednak 5 183 477 głosów, a więc o 2 mln więcej niż w 2005 r. 5 listopada 2007 r. Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji. Została ona przyjęta. Gabinet Jarosława Kaczyńskiego pełnił swoje obowiązki do 16 listopada 2007 r. - do momentu zaprzysiężenia nowego rządu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2007
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 PiS otrzymało 2 017 607 głosów (27,4%), zajmując 2. miejsce i wprowadzając do PE 15 deputowanych.

Katastrofa Smoleńska 2010 i Wybory Prezydenckie 2010
Po tragicznej śmierci urzędującego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie rządowego Tupolewa pod Smoleńskiem kandydatem PiS w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 został brat zmarłego prezydenta, Jarosław Kaczyński. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 20 czerwca, uzyskał on 6 128 255 głosów (36,46%), zajmując 2. miejsce spośród 10 kandydatów i przechodząc do II tury, która odbyła się 4 lipca. Pomimo przegranej z B. Komorowskim, kandydat PiS otrzymał bardzo dobry wynik zagłosowało na niego 7 919 134 osób, (tj. 46,99% wyborców ).

Prawo i Sprawiedliwość w Jastrzębiu - Zdroju

Jastrzębie – Zdrój to miasto - symbol Solidarności i uznawane jest za matecznik PiS w Polsce. W Wyborach parlamentarnych w 2005 roku na PiS zagłosowało najwięcej mieszkańców Jastrzębia. W 2005 roku na Prof. Lecha Kaczyńskiego mieszkańcy Jastrzębia oddali 62.94 % głosów.

Ś.p. Prezydent RP Prof. Lech Kaczyński, człowiek Solidarności, zawsze sposób szczególny pamiętał o Jastrzębiu – Zdroju. W 2009 roku uczestniczył w uroczystościach podpisania Porozumień Jastrzębskich ( na zdjęciu z Grzegorzem Matusiakiem ), a w 2010 odznaczył Orderem Orła Białego urodzonego w Jastrzębiu bohatera II wojny światowej Henryka Sławika. Zawsze pamiętał o odwadze i pracowitości mieszkańców Jastrzębia.  

Działaniami Prawo i Sprawiedliwość w Jastrzębiu - Zdroju przyczyniającymi się do jednych z najlepszych wyników ugrupowania w kraju kierował Zarząd w składzie : Grzegorz Matusiak - Przewodniczący Zarządu ( Pełnomocnik ) Arkadiusz Wypych – Sekretarz Zarządu, Mariusz Chmielewski – Skarbnik Zarządu, Tadeusz Sławik – Członek Zarządu.

 

Jastrzębski PiS jest bardzo silną i mobilną strukturą wspiera inicjatywy społeczne mieszkańców, organizuje debaty, wykłady, imprezy sportowe i kulturalne. W Biurze odbywają się dyżury zarządu, radnych Rady Miasta, asystentów społecznych posłów oraz udzielane są porady prawne.

 

W wyborach samorządowych w 2006 roku PiS zdobyło 7 mandatów.  Przedstawiciele w Radzie Miasta Jastrzębie – Zdrój na koniec kadencji to : Grzegorz Matusiak - Przewodniczący Rady Miasta; Tadeusz Sławik, Tadeusz Markiewicz, Andrzej Matusiak, Janusz Tarasiewicz, Stefan Woźniak.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku ponownie w Jastrzębiu – Zdroju zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki temu w tym okręgu wyborczym PiS uzyskał 4 mandaty poselskie oraz 1 mandat senatorski. W wyborach prezydenckich w 2010 roku na kandydata PiS dr Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 55,62 % głosujących.

 

Zauważając pracę jastrzębskich liderów PiS miasto odwiedzali również członkowie Zarządu Głównego PiS z dr Jarosławem Kaczyński na czele oraz parlamentarzyści.

Grzegorz Matusiak z Jastrzębia – Zdroju jako jedyny Przewodniczący Rady Miasta w Polsce został zaproszony przez Prezesa Kaczyńskiego do uczestnictwa w Seminarium Samorządowym, przygotowującym krajowy program samorządowy PiS.


Wybory samorządowe 2010
PiS w Jastrzębiu Zdroju wprowadziło 6 radnych do Rady Miasta są to: Grzegorz Matusiak - Przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Sławik, Andrzej Matusiak, Janusz Tarasiewicz, Marian Króliczek, Norbert Małolepszy. Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku Grzegorza Matusiaka zastąpił Łukasz Kasza.

Wybory parlamentarne 2011
Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 29,89 proc. głosów w wyborach parlamentarnych. Grzegorz Matusiak został Posłem na Sejm RP

 

Źródła :

www.pis.org.pl
www.wikipedia.pl

Stronę obejrzało 80359 osób