Wnioski (będą również wydawane w biurze)

24.10.2017

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. 

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. W moim biurze poselskim w Jastrzębiu Zdroju ul Mazowiecka 2 będę miał wnioski, które można odebrać.

Więcej:

http://www.me.gov.pl/node/27679

Wzór wniosku do pobrania:

www.me.gov.pl/files/upload/27679/wz%C3%B3r%20wniosku.pdf

 

 

Wiadomość edytowana: 24.10.2017 o godzinie 15:26

wróć

Stronę obejrzało 2108220 osób