Sytuacja w JSW - rozmowy ze stroną społeczną

30.01.2019

W Katowicach, 21 stycznia br. odbyło sie spotkanie Ministrów Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego z przedstawicielami reprezentatywnych związkow zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Fundusz stabilizacyjny JSW oraz nowe inwestycje spółki to główne tematy rozmów. W rozmowach udział wzięli posłowie Grzegorz Janik i Grzegorz Matusiak Spotkanie to rozwiało wątpliwości związane z informacjami medialnymi dotyczącymi Funduszu Stabilizacyjnego JSW. Środki te mogą być użyte jedynie na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej w dwóch przypadkach - zagrożenia utraty płynności finansowej spółki oraz wsparcia niezbędnych wydatków inwestycyjnych w JSW. Strona społeczna zgłosiła potrzebę konsultacji procesu decyzyjnego dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu.

Podczas spotkania omawiano także zapowiedziane przez zarząd JSW nowe inwestycje, m.in. nową kopalnię w budowie BZIE - Dębina oraz możliwość zakupu przez JSW Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). Rozmawiano również o sprawach związanych z rozwiązaniem kryzysu w zarządzie spółki i Radzie Nadzorczej. W najbliższym czasie zostaną przedstawione przez Ministerstwo Energii propozycje w tej sprawie. Strony uzgodniły, że spotkania w takiej formule będą odbywały się cyklicznie, co najmniej raz na kwartał... Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to portfel instrumentów finansowych. Obecnie zgromadzono w nim 1,85 mld zł. Fundusz powstał zgodnie z zapisami Strategii GK JSW na lata 2018-2030.Środki zgromadzone w funduszu mogę być użyte jedynie w dwóch przypadkach: - w razie zagrożenia utraty płynności finansowej spółki w czasie niekorzystnych cen węgla i koksu, - wsparcia niezbędnych wydatków inwestycyjnych JSW, takich jak rozbudowa mocy wydobywczych czy zwiększenie dostępu do złóż.

 

Wiadomość edytowana: 30.01.2019 o godzinie 20:07

wróć

Stronę obejrzało 2539977 osób